Overzicht Kerkelijke bladen

Terug naar index kerkelijke bladen


Titel:

Bayede Heil de Koning

Omschrijving:

Mededelingen over het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk te Leerdam

Bijzonderheden:

Vanaf nr. 43 (1983) BAYEDE. Mededelingen over het zendingswerk van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Bunschoten-Spakenburg en Leerdam

Vanaf nr. 72 (1991) BAYEDE. Mededelingen over het zendingswerk in het Nqutu-gebied, uitgaande van de Nederlands Gereformeerde Kerken van Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam

Voortzetting van ZENDINGSBLAD. Mededelingen over het zendingswerk van de Gereformeerde Kerk te Leerdam

Eerste nummer:

januari 1974

Aanwezig:

  1974 nr. 1 t/m 6 compleet
1975 nr. 7 t/m 12 compleet
1976 nr. 13 t/m 18 compleet
1977 nr. 19 t/m 22 compleet
1978 nr. 23 t/m 27 compleet
1979 nr. 28 t/m 30 compleet
1980 nr. 31 t/m 33 compleet
1981 nr. 34 t/m 37 compleet
1982 nr. 38 t/m 40 compleet
1983 nr. 41 t/m 43 compleet
1984 nr. 44 t/m 47 compleet
1985 nr. 48 t/m 51 compleet
1986 nr. 52 t/m 54 compleet
1987 nr. 55 t/m 58 compleet
1988 nr. 59 t/m 62 compleet
1989 nr. 63 t/m 66 compleet
1990 nr. 67 t/m 70 compleet
1991 nr. 71 t/m 74 compleet
1992 nr. 75 t/m 78 compleet
1993 nr. 79 t/m 82 compleet
1994 nr. 83 t/m 86 compleet
1995 nr. 87 t/m 90 compleet
1996 nr. 91 t/m 94 compleet
1997 nr. 95 t/m 97 compleet
1998 nr. 98 t/m 100 compleet
1999 nr. 101 t/m 103 compleet
2000 nr. 104 en 105 compleet