Overzicht Kerkelijke bladen

Terug naar index kerkelijke bladen


Titel:

Broederband, de

Omschrijving:

Orgaan tot behoud en versterking van de band met de zrs. en brs. in Indonesië en Nieuw-Guinea

Bijzonderheden:

Vanaf april 1954: Orgaan tot behoud en versterking van de band met de broeders en zusters der Geref. Kerken (onderhoudende artikel 31 Kerkenordening) in Indonesië en Nieuw-Guinea.

Vanaf januari 1961: Dit MAANDBLAD wordt door het Comité S.O.S. uitgegeven ten dienste van het herstel, het behoud en de versterking van de band met de Vrijgemaakte KERKEN VAN OOST-SOEMBA (c.a.).

Vanaf mei 1967: Uitgave van de Vereniging S.O.S. ten dienste van het herstel, het behoud en de versterking van de band met de Vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a.

M.i.v. januari 1971 voortgezet onder de naam "Nieuwsbrief van (en over) Soemba".

Eerste nummer:

maart 1954

Laatste nummer:

maart 1971


Aanwezig:

1e jaargang

1954/1955

nr. 1 t/m 11

compleet

 

2e jaargang

1957/1959

nr. 1 t/m 6

compleet

 

3e jaargang

1961

nr. 1 t/m 12

compleet

ingebonden

4e jaargang

1962

nr. 1 t/m 5

compleet

ingebonden

5e jaargang

1963/1964

nr. 1 t/m 6

compleet

ingebonden

6e jaargang

1964/1965

nr. 1 tm 6

compleet

ingebonden

7e jaargang

1965

nr. 1 t/m 6

compleet

ingebonden

8e jaargang

1966/67

nr. 1 t/m 6

compleet

ingebonden

9e jaargang

1967

nr. 1 t/m 8

compleet

 

10e jaargang

1968

nr. 1 t/m 12

compleet

 

11e jaargang

1969

nr. 1 t/m 12

compleet

 

12e jaargang

1970

nr. 1 t/m 9

compleet

 

 

1971

maart

compleet

speciale uitgave