Overzicht Kerkelijke bladen

Terug naar index kerkelijke bladen


Titel:

Berichten van "de werkgroep voor het Chr. Weeshuis 'Eeuwige Liefde" te Moolkum, Zuid-Korea.

Omschrijving:

 

Bijzonderheden:

De arbeid van de werkgroep wordt verricht onder verantwoording van de diakonie van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Eindhoven

Eerste nummer:

niet bekend

Aanwezig:

 

1967

nr. 13, 14, 16, 19

 

1968

nr. 20

 

1970

nr. 30

 

1972

nr. 38

 

1973

nr. 41, 42, 43

 

1974

nr. 47

 

1975

nr. 49, 49, 50, 51

 

1976

nr. 53