Overzicht Kerkelijke bladen

Terug naar index kerkelijke bladen


Titel:

Brug, de

Omschrijving:

Contactorgaan van de Nederlands Gereformeerde Kerk Groningen

Bijzonderheden:

Tot en met 1984: Mededelingen van de Gereformeerde Kerk "Tehuisgemeente" Groningen.

Tot en met januari 1985: DE BRUG tussen kerkeraad en leden, en leden onderling van de Nederlands Gereformeerde Kerk "Tehuisgemeente" Groningen.

Eerste nummer:

 

Laatste nummer:

 

Aanwezig:

 1980 niet compleet
  1981 niet compleet
  1982 niet compleet
  1983 compleet
  1984 compleet
  1985 compleet
  1986 compleet
  1987 compleet
  1988 compleet
  1989 compleet
  1990 compleet
  1991 compleet
  1992 compleet
  1993 niet compleet
  1994 niet compleet