Overzicht Kerkelijke bladen

Terug naar index kerkelijke bladen


Titel:

Kerkblad

Omschrijving:

Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Noord en Oost Nederland

Bijzonderheden:

Van 20 oktober 1972 t/m 5 april 1974: Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Noord en Oost Nederland, waarin opgenomen de Kamper Kerkbode.

Vanaf de 5e jaargang (1973) Kerkblad voor de Nederlands Gereformeerde Kerken in Noord en Oost Nederland, waarin opgenomen de Kamper Kerkbode. Verschijnt éénmaal in de veertiendagen.

Eerste nummer:

19 december 1969

Laatste nummer:

24 december 1976

N.B.: voor het lezen van onderstaande stukken is de Acrobat Reader nodig, die gratis te verkrijgen is door op het vignet hier links te klikken.


Aanwezig:

1e jaargang 1969 nr. 1 compleet Maar 1 nummer verschenen
2e jaargang 1970 nr. 1 t/m 48 compleet
3e jaargang 1971 nr. 1 t/m 51 compleet
4e jaargang 1972 nr. 1 t/m 49 compleet
5e jaargang 1973 nr. 1 t/m 26 compleet
6e jaargang 1974 nr. 1 t/m 26 compleet
7e jaargang 1975 nr. 1 t/m 24 compleet
8e jaargang 1976 nr. 1 t/m 25 compleet