Over het Landelijk Archief

Archiefzorg in de Nederlands Gereformeerde Kerken


De archiefzorg in de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt behartigd door het Landelijk Archief c.q. de Commissie Archief en Documentatie

Het adres is: G.J. Bink, Hertenkruid 6, 2914 TD Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180 313281 email: gjbink@solcon.nl

Het Landelijk Archief NGK is een centraal adres waar:

  • De stukken van de gehouden Landelijke Vergaderingen en haar commissies bewaard worden;
  • Particuliere verzamelingen of losse stukken op kerkelijk gebied in bewaring gegeven kunnen worden
  • Documentatie verzameld wordt over de Nederlands Gereformeerde Kerken en de binnen deze kerken gevoerde aktiviteiten door verenigingen enz.

Daarnaast functioneert de Commissie Archief en Documentatie. Haar taak is te komen tot een verantwoord archiefbeheer in de NGK. Alsmede de kerkeraden, regiovergaderingen e.d. te dienen met advies inzake de zorg voor archieven en documentatie.