Welkom bij het Landelijk Archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Wij zoeken...

steeds aanvullingen voor ons Landelijk Archief. Wij zullen het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons helpt om dat doel te verwezenlijken.

Want meermalen is het voorgekomen dat bij opruimingen van b.v. nagelaten papieren waardevolle briefwisselingen, brochures e.d. door onwetendheid of ongeinteresseerdheid werden weggegooid als oud papier.

Mocht u te maken krijgen met het opruimen van dergelijke stukken, wilt u dan contact opnemen met het Landelijk Archief?
Dit geldt ook in gevallen wanneer men gaat verhuizen of bij een flinke schoonmaakwoede. U kunt ervan verzekerd zijn, dat alles zeer vertrouwelijk zal worden behandeld en bewaard.

En denkt u nu niet dat ingediende bezwaarschriften en ontvangen reacties daarop, of briefwisselingen e.d. van geen betekenis zijn. In het geheel van een bepaalde periode van de kerkgeschiedenis kunnen ze van wezenlijk belang zijn, tezamen

G.J. Bink, email: gjbink@solcon.nl